Industrifärg och miljövänlig oljesanering
Nordic Paint AB är ett mindre industrifärgsföretag med specialkunskaper inom industriell ytbehandling. Förutom industrifärger tillverkar de också ett antal specialprodukter för sanering i olika sammanhang och idag har de agenturen för en ny oljesaneringsmetod som utvecklats i USA och användes med framgång vid oljekatastrofen i Mexikanska golfen nyligen.
Nordic Paint AB startades 2003 av ett antal personer som tidigare varit involverade i Akzo Nobel, bland annat vd:n Bo Leijman som jobbat på företaget sedan 1970. Det nya bolaget kom till som ett resultat av att Akzo Nobel:s återförsäljare fått problem att få tag på industrifärg för metall sedan de sålt en del av verksamheten till ett konkurrerande företag.
– Så idag förser vi den produktmålande industrin och de egna återförsäljarna i Norden med industrifärg för såväl metall som andra underlag, berättar Bo.
Färgen produceras utifrån egna recept i Sverige, Danmark och Tyskland. Andra produkter de säljer är till exempel vägmarkeringsfärger för tillfälligt bruk, saneringsfärg mot graffiti och avisningsspray för flygplan och de tar gärna fram andra skräddarsydda produkter vid behov. Produkterna säljs till industriföretag i förpackningar från små 25 ml-flaskor för bättringsarbeten upp till 1000 liters-containrar och några av kunderna är Trelleborgs Industrier, EAB, Atlet Truck och Hillerstorp.

En helt ny bransch för Nordic Paint är oljesaneringsbranschen där de genom sin leverantör, som också var en av BP:s experter under oljekatastrofen nyligen, fick tillgång till en helt ny metod för saneringen, C.I. Agent, som de idag har agenturen för. Tekniken bygger på ett granulat, en blandning av polymerer som sprids ut över läckaget och omvandlar oljan till en fast gummiliknande massa vilket minskar saneringskostnaden avsevärt. Metoden fungerar både på land och till sjöss antingen för akut sanering eller som förebyggande skydd. Produkten är helt ofarlig, testad hos IVL Svenska Miljöinstitutet och Bo hoppas att metoden kommer att få en stor spridning framöver hos såväl myndigheter som industriföretag.
– När det gäller industriföretagen är metoden ett bra alternativ till att mura upp bassänger som ett förebyggande skydd mot läckage från maskiner, konstaterar Bo. EON är en stor kund i USA.
Produkterna marknadsförs av EnzymEx Miljöteknik AB i Göteborg, kontaktperson är Lars Jagenburg.

Nordic Paint

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 040-531 500
Alternativ: 0708-466 646
Fax: 040-539 515


Email:
bo.leijman@nordicpaint.com

Hemsida:
www.nordicpaint.se

Adress:
Nordic Paint
Box 21078
20021 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN